Stolice-Europy
Stolice-EuropyStolice-Europy
246293
DzisiajDzisiaj64
WczorajWczoraj100


W miarę postępu prac umieszczać będziemy opisy naszych wypraw do kolejnych stolic. W przygotowaniu Sarajewo.

 

ZAGRZEB

Stolica i największe miasto Chorwacji.

 

 

 

Zagrzeb leży na geograficznym, kulturowym, historycznym i politycznym skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu.

 

 

- Historia

- Dzisiaj

- Ciekawostki

- Informacje praktyczne

- Refleksje

 

 

 HISTORIA

 

Badania archeologiczne dowodzą, że już około 3500 lat pne istniała w tym miejsca osada Lirów. Za czasów Imperium Rzymskiego w dzisiejszym Ščitarjevo pod Zagrzebiem powstało duże centrum ich władzy nazywane Andautonii. Po upadku imperium, około 600 roku teren ten zajęli Chorwaci. Najstarszym dowodem ich pobytu są groby Visoki w Velika Gorica. Od roku 879 tereny położone między rzekami Sawą i Dravą obejmujące teren dzisiejszego Zagrzebia należały do pierwszego chorwackiego króla Tomislava, koronowanego w 925 roku.

 

W średniowieczu na dwóch sąsiednich wzgórzach powstały dwa odrębne miasta: Gradec i Kaptol. Pierwsza pisemna wzmianka o ich istnieniu pochodzi z 1094 roku, kiedy to węgierski król Ladislav w drodze na Adriatyk ustanowił diecezję na Kaptolu. Świecki Gradec (dzisiejsze Górne Misto) i Kaptol dzielił i łączył strumień Medvescak, na którym budowano młyny. Źródła historyczne wskazują, że pomiędzy mieszkańcami świeckiego Gradca i biskupiego Kaptolu toczyła się wieczna rywalizacja o jak największe wpływy. Burmistrzowie Gradca nie tylko toczyli spory, co wręcz prowadzili regularne bitwy z biskupami Kaptolu. W pierwszej połowie XVI wieku doszło nawet do trzyletniej wojny, która spowodowała znaczne straty po obu stronach.

 

W XIII wieku w czasach inwazji plemion mongolskich na Europę Środkową Tatarzy zajęli Węgry. Ich król Bela IV uciekł do Zagrzebia. W 1242 roku dowód wdzięczności za zapewnione mu schronienie nadał Gradcowi status wolnego królewskiego miasta co umożliwiło mu dalszy systematyczny rozwój. Dokumenty z 1355 roku wspominają o istnieniu w mieście pierwszej apteki.

W 1557 roku po raz pierwszy pojawia się wzmianka o statusie stolicy kraju. W 1607 roku w wyniku dalszego rozwoju miasta utworzono sześcioklasową szkołę jezuicką. Blisko 60 lat później jezuici założyli pierwszą w mieście drukarnię. W roku 1669 decyzją króla Leopolda I utworzono w mieście uniwersytet, jeden z pierwszych w Europie.

 

W roku 1767 decyzją króla stolica kraju przeniesiona została do Varaždinae. Po ponad 100 latach, w roku 1776 siedziba rządu powróciła do Zagrzebia. Nastąpił kolejny etap rozwoju miasta, wybudowano barokowe pałace i kościoły. Jezuici na Górnym Mieście zbudowali kościół św. Katarzyny, który dziś jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów barokowego stylu. W 1834 roku na południowej stronie placu Markova rozpoczął działalność pierwszy stały teatr. Zagrebačka županija od 1878 roku pełniła funkcję stolicy autonomicznego państwa wchodzącego w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego a jego pełna nazwa brzmiała: Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji.

 

Z biegiem lat różnice między miastem biskupim a wolnym miastem królewskim powoli zacierały się i ostatecznie w 1850 roku oficjalnie oba miasta zostały zjednoczone. Wydarzenie to zakończyło odwieczne waśnie i spory toczone pomiędzy mieszkańcami. Połączone miasta liczyły wówczas 15 000 mieszkańców. Oddzielający od siebie Gradec i Kaptol potok Medveščak w pierwszej połowie XX wieku został zabudowany. Płynie dalej ale kanałem pod dzisiejszą, malowniczą ulicą Tkalčićeva. Zjednoczenie miast dało możliwość swobodnego rozwoju w kierunku doliny rzeki Sawy. Nastąpił rozwój produkcji przemysłowej, handlu i bankowości. Wciąż przybywało mieszkańców.

W 1862 roku Zagrzeb połączony został linią kolejową z Wiedniem. Plan urbanistyczny zakładał rozbudowę miasta z szerokimi ulicami łączącymi przestronne place z centralnym placem Bana Jelacica. Powstała starannie zaplanowana, tak zwana "zielona podkowa" czyli zespół połączonych parków w kształcie litery U wokół której powstały reprezentacyjne, wielkomiejskie kamienice oraz ważne obiekty kulturalne, naukowe i użyteczności publicznej. Do ważniejszych z nich należą Stacja Dworca Głównego, budynek Chorwackej Akademii Nauki i Sztuki, Archiwa Państwowe, dawne budynki Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej, Chorwacki Teatr Narodowy. Powstałe przepiękne ogrody, parki uczynił Zagrzeb jednym z najbardziej zielonych miast Europy. W 1878 uruchomiono pierwszy wodociąg, w 1891 roku ruszył tramwaj (od 1905 roku elektryczny). W listopadzie 1880 roku w wyniku katastrofalnego trzęsienia ziemi zniszczonych zostało wiele budynków.

 

Po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej w 1918 roku Chorwacja weszła w skład nowopowstałego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Rola Zagrzebia spadła do funkcji głównego miasta chorwackiego. Mimo tego miasto dalej prężnie się rozwijało. Powstały nowe dzielnice budowane są na wschodzie i zachodzie. Pierwsza stacja radiowa w tej części Europy zaczęła nadawać w 1926 roku, uruchomiono giełdę, pierwszą automatyczną centralę telefoniczną, zbudowano pierwszy drapacz chmur.

 

W latach 1941–45 Zagrzeb był stolicą faszystowskiego Niezależnego Państwa Chorwackiego. Po drugiej wojnie światowej Chorwacja stała się jedną z sześciu republik Jugosławii, a Zagrzeb jej stolicą.

 

Podczas wojny domowej w Jugosławii na miasto kilkukrotnie spadały serbskie pociski niszcząc budynki oraz powodując ofiary śmiertelne wśród mieszkańców. Po jej zakończeniu w 1991 roku chorwacki parlament przyjął decyzję w sprawie niezależności i suwerenności Republiki Chorwacji.

 

W nocy z 24 na 25 października 1964 roku rzeka Sawa wezbrała. Miała miejsce najcięższa w historii miasta powódź w wyniku której zniszczonych zostało tysiące domów.

 

 

 

DZISIAJ

 

Istnieją liczne teorie o pochodzeniu nazwy Zagrzebia. Jedna z nich wskazuje na to, że wywodzi się z języka chorwackiego, od czasownika zagrepsti co znaczy zaczerpnąć. Historyczne, sąsiadujące ze sobą wzgórza Gradec i Kaptol, na których powstawały dwa odrębne miasta, stanowią dzisiaj jądro dzisiejszego Zagrzebia.

 

Zagrzeb położony jest w centralnej części Chorwacji, na południowych zboczach pasma gór Medvednica nad rzeką Sava. Zajmuje powierzchnię 641 km2 na której mieszka około 790 tys. ludności. Cała aglomeracja Zagrzebia liczy 1,2 mln. i skupia jedną czwartą ludności całej Chorwacji. Stanowi samodzielny okręg administracyjny. Jest również stolicą otaczającej go żupanii zagrzebskiej.

 

Większość mieszkańców miasta stanowią rodowici Chorwaci. Mniejszości narodowe zamieszkujące stolicę Chorwacji to w kolejności: Serbowie, Bośniacy, Albańczycy, Romowie i Słoweńcy. Dominującym wyznaniem jest katolicyzm. Inne, główne grupy wyznaniowe stanowią: prawosławni, muzułmanie i protestanci.

 

Współcześnie Zagrzeb stanowi administracyjne, gospodarcze, kulturalne i naukowe centrum Chorwacji. Jest międzynarodowym centrum handlu i biznesu. Jest znaczącym węzłem komunikacyjnym z siecią sześciu autostrad prowadzących z różnych części kraju zbiegających się w okolicach miasta. Zagrzeb jest również wielkim węzłem kolejowym. Przebiegają przezeń dwa z trzech najważniejszych kolejowych paneuropejskich korytarzy transportowych: z Botova na granicy z Węgrami do Rijeki i z Dobovy na granicy ze Słowenią do Tovarnika na granicy z Serbią. Ten ostatni jest najważniejszą trasą biegnącą przez Chorwację łączącym Zachodnią i Środkową Europę z Bałkanami i Bliskim Wschodem.

 

Główne gałęzie gospodarki to produkcja urządzeń elektrycznych, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tekstylny i spożywczy.

34% przedsiębiorstw w Chorwacji ma siedzibę w Zagrzebiu. Miasto zatrudnia 38,4% krajowej siły roboczej. W Zagrzebiu znajdują się siedziby najważniejszych podmiotów gospodarczych w kraju. Wytwarzają one 52% obrotu, 60% dochodu, 35% eksportu i 57% importu całego kraju.

 

Port lotniczy Zagrzeb zlokalizowany jest w odległości 10 km od centrum w miejscowości Pleso (w pobliżu miasta Velika Gorica). Jest głównym międzynarodowym portem lotniczym w Chorwacji i bazą Croatia Airlines. Zagrzebskie lotnisko w 2011 roku obsłużyło 2 319 098 pasażerów.

 

Publiczną komunikację miejską w Zagrzebiu stanowi siatka linii tramwajowych i autobusowych oraz miejsko-podmiejskie pociągi. Większość połączeń obsługuje Zagrebački električni tramvaj (ZET), który jest operatorem transportu tramwajowego i autobusowego, a także kolei linowo-terenowej Uspinjača i kolei linowej na Sljeme.

 

Pierwszy tramwaj elektryczny uruchomiono w Zagrzebiu 18 sierpnia 1910 roku. Dzisiejsza sieć tramwajowa ma łączną długość 116 km. Trasy obsługuje 15 linii dziennych oraz 4 nocne. Komunikacja autobusowa realizowana jest na 120 liniach (69 miejskich i 51 podmiejskich).

 

Zagrzeb jest największym ośrodkiem kulturalnym Chorwacji. Znajduje się tutaj słynna Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Sala Koncertowa Vatroslava Liskinskiego). Działa Hrvatsko narodno kazalište (Chorwacki Teatr Narodowy), opera, balet. Pokaźnymi zbiorami pochwalić się mogą Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka). Funkcjonują liczne muzea i galerie na czele ze słynną galerią Klovićevi Dvori. Zagrzebskie muzea przechowują ponad 3,6 mln eksponatów zgromadzonych w 30 podstawowych lokalizacjach. Dziesiątki prywatnych mniejszych i większych galerii działają niemal w każdej części miasta.

 

W Zagrzebiu odbywa się wiele festiwali światowej rangi, takich jak Animafest (światowy festiwal filmu animowanego, który odbywa się każdego parzystego roku), Međunarodna smotra folklora (Międzynarodowy Przegląd Folkloru), festiwal teatralny Eurokaz oraz Festival suvremenog plesa (Festiwal tańca nowoczesnego). Festiwal Jazzowy, Zagreb Film Festival, a także ZagrebDox, festiwal filmu dokumentalnego. Festiwal muzyczny Zagrebfest (jedna z najstarszych chorwackich imprez poświęconych muzyce pop), festiwal muzyki awangardowej, Muzički biennale (Muzyczne Biennale), Festival Zagrebačke filharmonije (Festiwal Filharmonii Zagrzebskiej). Od 1996 r. na ulicach śródmieścia odbywa się Cest is d’Best, międzynarodowy multimedialny festiwal ulicznych artystów. Latem również odbywają się koncerty na wolnym powietrzu, głównie w dzielnicy Gornji Grad (Lato na Gornjim Gradzie, Ljeto na Gornjem gradu).

 

Ważnym wydarzeniem, któremu towarzyszy wiele imprez kulturalnych są Dani Grada Zagreba (Dni miasta Zagrzebia), które odbywają się w połowie listopada.

 

Uniwersytet w Zagrzebiu jest najstarszym i największym uniwersytetem w Chorwacji, oraz w całej południowo-wschodniej Europie. Nauka zorganizowana jest na 29 wydziałach, 3 Akademii Sztuk i Centrum Chorwackich Studiów.

Pierwsza uczelnia założona została 23 września 1669 roku przez cesarza Leopolda I Habsburga, który wydał dekret o nadaniu statusu i przywilejów uniwersyteckich Jezuickiej Akademii Królewskiego Wolnego Miasta Zagrzebia. Akademia była zarządzana przez Jezuitów do 1773 roku, czyli do momentu kiedy Papież Klemens XIV rozwiązał ich zakon.

 

 

 

CIEKAWOSTKI

 

Przez Zagrzeb wiodła linia legendarnego, ekskluzywnego Orient Expressu. Pociąg łączył Paryż z Konstantynopolem (Stambułem), a jedną ze stacji mieszczących się w przepięknym budynku miał właśnie w Zagrzebiu.

 

Park Maksimir w plebiscycie European Best Destinations w 2016 roku obwołany został jednym z najpiękniejszych parków Europy. Park powstał w 1794 roku. W jego obrębie mieści się stuletni dębowy las i miejskie ZOO.

 

Na wzgórzu Medvedgrad mieszczącym się z północnej strony miasta znajdują się ruiny średniowiecznego zamczyska z kaplicą i lochami. Twierdza zbudowana została w latach 1249-54 po najeździe tatarskim, który miał miejsce w 1242 roku. Zagrzeb podczas tego najazdu praktycznie zrównany został z ziemią. Zamek został poważnie uszkodzony w wyniku trzęsienia ziemi w 1590 roku i od tamtej pory aż do niedawnej rewitalizacji były to jedynie zaniedbane ruiny. Niedawno cały kompleks został gruntownie odnowiony przez co stał się jednym z najczęściej odwiedzanych w weekendy miejsc odpoczynku mieszkańców Zagrzebia. Roztacza się stąd wspaniała panorama miasta. Niedaleko Medvedgradu znajduje się wyciąg narciarski.

 

Symbolem Chorwacji są krawaty. Wiązany na szyi kawałek materiału powędrował w głąb Europy wraz z chorwackimi żołnierzami walczącymi w wojnie trzydziestoletniej. Tak krawat trafił do Paryża, a potem do innych stolic. Jego urokowi uległ Ludwik XIV i kardynał Richelieu. Podobno modzie na krawat najbardziej przysłużył się król Anglii Karol II. Z biegiem czasu, krawat stał się nieodłącznym elementem męskiego stroju.

 

Jeden z najważniejszych wynalazców XX wieku urodził się w Zagrzebiu. Innowator, inżynier Eduard Slavoljub Penkala jest autorem osiemdziesięciu wynalazków. W 1910 roku, zaledwie kilka lat po braciach Wright, Penkala skonstruował pierwszy chorwacki samolot. Opatentował on pierwszy na świecie ołówek mechaniczny, w 1907 roku opatentował pierwsze wieczne pióro ze stałym atramentem. Wciąż produkuje się je w Zagrzebiu i eksportuje do siedemdziesięciu krajów świata.

 

Niebieski jest kolorem miasta Zagrzebia. Jest wszechobecny, znajduje się w herbie miasta. Taki kolor mają tramwaje, autobusy a także koszulki zagrzebskich sportowców.

  

Atrakcją Zagrzebia jest słynny model układu słonecznego. Na uliczkach miasta schowane są wszystkie planety, których rozmiar i odległość od Słońca jest proporcjonalny do rzeczywistych wartości. Centrum Układu Słonecznego stanowi Słońce, które znajduje się w pobliżu targowiska z kwiatami (Trg Cvjetni). Twórcą kuli słońca był Ivan Kozaric, natomiast resztę układu stworzył artysta Davor Preis.

 

https://www.total-croatia-news.com/zagreb-blog/16728-the-grounded-sun-and-nine-planets-of-zagreb

 

Oferta gastronomiczna w Zagrzebiu to bogata kombinacja różnych kuchni. Na potrawy środkowej i wschodniej Chorwacji miały wpływy kuchni węgierskiej. Istria i Dalmacja przejęły od Włochów upodobanie do owoców morza i potraw mącznych. Zagrzeb z kolei łączy te kuchnie. Jego kulinarnym symbolem jest potrawa zwana Zagrebacki schnitzel. Składa się z cielęciny nadziewanej szynką i serem, usmażonej i podawanej na grzance. Na stołach bardzo popularne jest meso sa žara (mięso z grilla), miješano meso (kilka rodzajów mięsa z warzywami), čevapčiči (paluszki z mielonego mięsa), ražnjiči (szaszłyk), pljeskavica (kotlet mielony). Duży jest wybór potraw rybnych, riba sa žara (ryba z grilla (zazwyczaj makrela). Czasem w menu pojawia się bardzo smaczne i pozbawione ości mięso z rekina (Morski Pas czyli Pies Morski). Grzanie purée to jedna z tradycyjnych potraw kontynentalnych.

 

Tradycyjną lokalną potrawą jest burek. Przekąska z ciasta francuskiego wypełnionego najczęściej serem, szpinakiem lub mięsem przywędrowała w te strony z Albanii. Poszukiwacze lokalnych smaków nie powinni zapomnieć o wizycie w jednej z licznych piekarni i spróbować miejscowych wypieków: pirošków, štrudli lub pit oraz typowego dla tego regionu żółtego chleba z mąki kukurydzianej.

 

Tradycyjnie kawa podawana w małych filiżankach jest bardzo mocna. W kawiarni czy restauracji Kava to włoskie espresso. Velika kava to kawa po Polsku, velika kava sa mlijekom (kawa z mlekiem). Warto spróbować kava sa šlagom lub kava sa kiselim vrhnjem (kawa z bitą śmietaną). Na deser oczywiście słynne zagrzebskie zaginarki, jabłeczniki, serniki lub wiśniowe strudle. Aromatyczne ciasto z papryką, które jednocześnie może być oryginalną pamiątką z miasta powstaje z połączenia miodu, orzecha i pieprzu. Licitar to tradycyjne, barwnie zdobione ciasto miodowe w formie serca pochodzące z centralnej i nizinnej Chorwacji.

 

Jednym z najlepszych wyrobów tutejszych browarów jest Karlovacko, mające 5,2% alkoholu piwo typu lager o pełnym i przyjemnym smaku, znakomite w gorące letnie dni na wybrzeżu jak równie dobrze smakujące zimą w jednej z licznych zagrzebskich piwiarń.

 

Chorwacja to oczywiście rakija: medica (rakija miodowa) lub biska (rakija jemiołowa).

 

 

W Zagrzebiu od stuleci uprawia się winnice. W całej Chorwacji produkuje się aż 700 gatunków win z chronionym pochodzeniem geograficznym. Chorwaci na wino czerwone mówią crno czyli czarne. Wydarzeniem jest błogosławienie młodego wina, które odbywa się w dniu świętego Marcina.

 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Chorwacja nie znajduje się w strefie Euro. Miejscowa waluta to kuna (1 kuna = 100 lip). Nazwa pochodzi jeszcze ze średniowiecza, kiedy to na terenie Chorwacji skóry kun wykorzystywane były jak środek płatniczy. Nie ma żadnego problemu z wymianą pieniędzy. Dosłownie na każdym kroku znajdują się kantory, które tutaj nazywają się Mjenjačnice. Należy zwrócić uwagę na to, że kantory zazwyczaj do wyeksponowanych cen doliczają Provizija Commision, kilku procentową prowizję. Na ogół informacja taka znajduje się w widocznym miejscu.

 

 

http://www.mjenjacnice.com

 

 

Lotnisko w Pleso otwarte 20 kwietnia 1962 roku znajduje się 17 km od centrum miasta (20-25 minut jazdy samochodem).

 

www.zagreb-airport.hr

 

Najwygodniejszym sposobem dostania się z lotniska do Zagrzebia jest skorzystanie ze specjalnej lini autobusowej łączącej lotnisko z dworcem autobusowym przy Avenija Marina Držića 4. Autobusy kursują od godziny 6:00 do 22:00. Bilet pojedynczy kosztuje 30.00 HRK, całodzienny 40.00 HRK.

 

www.plesoprijevoz.hr

  

Transport publiczny w mieście obsługuje firma ZET i oparty jest na 120 kilometrach linii tramwajowych po których kursuje 15 dziennych linii oraz 4 nocne. W mieście działa również 143 dzienne i 4 nocne linie autobusowe, które obsługują ponad 200 milionów pasażerów rocznie.

 

Bilety kupione w kioskach lub automatach:

 

30 minut - 4,00 HRK

60 minut - 7,00 HRK

90 minut - 10,00 HRK

Bilet nocny - 15,00 HRK

 

Bilety kupione u kierowcy:

 

30 minut - 6,00 HRK

60 minut - 10,00 HRK

90 minut - 15,00 HRK

Bilet nocny - 15,00 HRK

 

1 dzień - 30.00 HRK (dnevna karta)

3 dni - 70.00 HRK

7 dni - 150.00 HRK

 

Pojedynczy bilet papierowy ważny jest tylko na podróż jednym środkiem komunikacji, traci ważność po opuszczeniu pojazdu. Maszyny do kasowania biletów papierowych znajdują się w pobliżu przednich drzwi pojazdu (w tramwajach niskopodłogowych również przy drzwiach tylnych).

 

 

Należąca do ZET Uspinjača (kolejka górska) łączy zagrzebski Gornji i Donji grad (Górne i Dolne Miasto). Jej trasa o długości zaledwie 66 m, uznawana jest za najkrótszą kolej linowo-terenowa o charakterze środka transportu publicznego na świecie.

 

Pojedynczy przejazd to koszt 5,00 HRK.

 

 

https://www.zet.hr/en

 

 

Parkowanie

 

W mieście zorganizowano kilka stref parkowania. Godzina parkowanie w I strefie to koszt 12,00 HRK, II strefa 5,00 HRK, III strefa 2,00 HRK

Ważna informacja dla osób chcących zostawić swój pojazd na parkingu podziemnym. System automatycznie nalicza opłatę za każdą godzinę. Cena uzależniona jest od lokalizacji parkingu i wynosi od 4-10 HRK. Jeżeli chcemy zostawić pojazd na cały dzień to w ciągu 10 minut od wejścia do garażu należy zgłosić się do obsługi parkingu, okazać bilet parkingowy, który otrzymaliśmy przy wjeździe. W innym wypadku zapłacimy znacznie więcej niż wynosi opłata za cały dzień.

  

 

http://www.zagrebparking.hr

 

 

Karta Zagreb

 

Karta oprócz wstępu do czterech najważniejszych muzeów w mieście upoważnia do darmowego przejazdu środkami transportu publicznego, również kolejką linową, wstęp na platformę obserwacyjną oraz do ZOO. Posiadacz karty otrzyma znaczne rabaty w 70 różnych miejscach, restauracjach i sklepach.

 

 

http://zagrebcard.com

 

 

W mieście funkcjonuje system miejskiego roweru publicznego zorganizowanego w 17 stacjach. Aby skorzystać z roweru należy zarejestrować się i za pośrednictwem aplikacji pobranej na telefon wypożyczyć rower. Koszt to 10,00 HRK za 30 min. jazdy lub 100,00 HRK za tydzień pod warunkiem, że każda z podróży nie przekroczy 30 min.

 

 

https://www.nextbike.hr/it/zagreb

 

 

Na wschód od centrum miasta, w dzielnicy Maksimir znajduje się park Maksimir założony w XVIII wieku w stylu angielskich parków romantycznych. Na jego terenie mieści się ogród zoologiczny. W północnej części miasta leży główny zagrzebski cmentarz Mirogoj. Założony na przełomie XIX i XX wieku cmentarz z arkadami, zaprojektowany został przez Hermanna Bollé. Pochowane są na nim wybitne osobistości chorwackiej historii.

 

 

 

REFLEKSJE

 

Niewiele jest miast mających duszę a takim właśnie jest Zagrzeb. Urzeka wyjątkową atmosferą na długo zapadającą w serce. Pośpiech dnia codziennego idealnie harmonizuje się ze starym, leniwym duchem miasta. Architekturą przypomina inne metropolie monarchii Austro-Węgierskiej takich jak Wiedeń czy Budapeszt. Jest to wspaniałe miejsce na spacer, na spotkania z historycznymi obiektami. Niepowtarzalny urok tworzą tu liczne kawiarenki, restauracje, cukiernie, puby. Zapraszają gości, ujmując niepowtarzalnym czarem.

 

 

lipiec 2020 (data umieszczenia artykułu)

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

«
»
NBP
2024-06-21
USD
4.0527
0.45%
EUR
4.3331
0.22%
CHF
4.5437
0.17%
GBP
5.1291
0.13%
NBP
2024-06-20
USD
4.0345
-0.10%
EUR
4.3238
-0.32%
CHF
4.5359
-0.68%
GBP
5.1224
-0.38%
NBP
2024-06-19
USD
4.0387
-0.40%
EUR
4.3376
-0.21%
CHF
4.5671
0.12%
GBP
5.1421
0.00%
NBP
2024-06-18
USD
4.0549
-0.44%
EUR
4.3468
-0.32%
CHF
4.5614
-0.12%
GBP
5.1423
-0.37%
NBP
2024-06-17
USD
4.0728
-0.08%
EUR
4.3608
0.06%
CHF
4.5670
-0.04%
GBP
5.1616
-0.46%


Stolice-Europy
Polityka prywatnosci