Stolice-Europy
Stolice-EuropyStolice-Europy
058721
DzisiajDzisiaj24
WczorajWczoraj24


W miarę postępu prac umieszczać będziemy opisy naszych wypraw do kolejnych stolic. W przygotowaniu Warszawa.

 

 Bruksela

 Stolica Belgii

 

 

 

Stolica Królestwa Belgii obok Strasburga i Luxemburga, jest jedną z trzech stolic Unii Europejskiej. Jest ważnym, w skali całej Europy, ośrodkiem kulturalnym, naukowym i gospodarczym. Mieści się tutaj siedziba Sekretariatu NATO, a od 1958 była tutaj siedziba EWG, przekształcona później we Wspólnotę Europejską.

 

 

 

- Historia

- Dzisiaj

- Ciekawostki

- Informacje praktyczne

- Refleksje 

 

 

 

 HISTORIA

 

 

Pierwsza osada na terenie dzisiejszego miasta została założona w VI wieku nad podmokłymi brzegami rzeki Senne. Jej pierwotna nazwa: Broekzele znaczyła tyle, co "wieś na bagnach". Osada ta znajdowała się w rejonie dzisiejszego placu Saint Gerry. Plac nosi imię świętego, który według legendy zbudował w tym miejscu pierwszą chrześcijańską kaplicę.

W X wieku przy istniejącej osadzie, na wyspie na Senne, Książęta Lotaryngii zbudowali fortecę. Rozwinęło się przy niej Dolne Miasto (dzięki korzystnemu położeniu na trasie z Kolonii do Brugii i Gandawy). Przywileje, które miasto otrzymywało w XIII wieku od książąt Brabancji, dopomogły pomnażaniu bogactwa mieszkańców i wpłynęło na dalszy rozwój przestrzenny miasta. Prężnie rozwinął się znaczący ośrodek tkactwa.

 

Osuszono okoliczne bagna, a na pobliskim wzgórzu założono Górne Miasto. Powstało wówczas dzisiejsze centrum miasta z rynkiem Grand Place. Przez ten cały czas miasto ustępowało jednak znaczeniu stołecznej Brugii.

 
Na skutek kolejnych posunięć politycznych i małżeństw dynastycznych miasto znalazło się w Zjednoczonych Niderlandach rządzonych przez hiszpańskich Habsburgów. Podczas powstania protestanckiego Bruksela pozostała wierna katolickim władcom. Dzięki temu, po podziale kraju w 1579 roku stała się stolicą Hiszpańskich Niderlandów. Stale rezydował tu, rządzący krajem w imieniu hiszpańskiego króla, gubernator.

Okres pomyślnego rozwoju w XVII wieku przerwała wojna o sukcesję hiszpańską. Król francuski Ludwik XIV dążył do podbicia ziem południowych Niderlandów. 36 - godzinny ostrzał miasta przez artylerię francuską znacznie zrujnował miasto. Ostatecznie znalazło się ono pod władzą austriackich Habsburgów. Zbudowali oni wiele monumentalnych budowli w Górnym Mieście. Miasto i kraj było jednak nadal zarządzane przez obcych. Podobnie było po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, kiedy to zdominowanego zostało przez protestancką Holandię.

 

W 1830 roku w mieście wybuchła rewolucja. Proklamowano utworzenie niepodległego Królestwa Belgii a Bruksela została jego stolicą. Wpłynęło to korzystnie na rozwój Brukseli. Dzięki programowi modernizacji miasta prowadzonego przez króla Leopolda II i burmistrza Anspacha w mieście założono szerokie bulwary a wiele dzielnic przebudowano. Rozwój miasta postępował nadal w XX wieku, przerwany tylko na krótko przez obie wojny światowe. W czasie drugiej wojny Bruksela ucierpiała w wyniku bombardowań w 1940 roku oraz w latach 1943-1944.

 

Od 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 roku przez Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg, Bruksela stała się siedzibą EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) - organizacji międzyrządowej, która powstała do tworzenia fundamentów coraz bliższej unii narodów europejskich, zapewnieniu postępu ekonomicznego i społecznego wspólnym eliminowaniem barier dzielących Europę oraz stałej poprawie warunków życia i pracy. Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku, przekształcał EWG we Wspólnotę Europejską. Członkostwo w EWG uzyskiwały: w 1973 roku Dania, Irlandia i Wielka Brytania, w 1981 roku - Grecja, w 1986 roku - Hiszpania i Portugalia, później kolejne kraje.


W 1967 roku z Paryża przeniesiona została tutaj kwatera główna NATO.

 

 

 

 

 

 

DZISIAJ

 

 

Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto jest siedzibą instytucji Unii Europejskiej i NATO. Była również siedzibą Euratomu wchłoniętego przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Jest wielkim ośrodkiem gospodarczym, handlowym, kulturalnym i naukowym. Słynie z włókiennictwa (wyrób brabanckich koronek, oraz dywanów), piwowarstwa, hutnictwa metali nieżelaznych, elektroniki i przemysłu chemicznego. Skupia się tu 1/3 krajowej produkcji odzieży. Producenci samochodów takich marek jak (Citroën, Renault, Volkswagen) ulokowali tutaj swoje fabryki. Produkuje się tutaj wagony kolejowe. Przemysł precyzyjny reprezentuje producent zegarków, a zakłady poligraficzne są największe w kraju. Jest znaczącym ośrodkiem finansowym Europy, wiele międzynarodowych banków ma tu swoje siedziby, funkcjonuje giełda.

 

Znajdują się tutaj siedziby dwóch Królewskich Akademii Umiejętności (Walońskiej i Flamandzkiej), Królewskiej Akademii Sztuki (zał. w 1711r.), Biblioteki Królewskiej (zał. w 1837r.); dwa uniwersytety (ULB i VUB), konserwatorium i instytuty naukowo-badawcze.

Miasto oficjalnie jest dwujęzyczne (francuski i flamandzki). 85-90% obywateli używa języka francuskiego. Inne źródła podają że jest to stosunek 60 do 40 z przewagą flamandzkiego. Co piąty mieszkaniec ponad 2 milionowej aglomeracji to cudzoziemiec.

W mieście jest wiele parków i terenów zielonych. Na jednego mieszkańca przypada aż 40 m2 zieleni, podczas gdy n.p. w Paryżu jest to tylko 1 m2. Odbywają się tu corocznie dwa międzynarodowe festiwale filmowe. Funkcjonują liczne teatry i około 80 wspaniałych muzeów.

Stolica Belgii jest królestwem komiksów związanych z urodzonym tutaj twórcą Tin Tina Herge, który na kartach książeczek mistrz Hergé przemierzał świat w towarzystwie wiernego psa Milou.

Nad miastem góruje najwyższy gmach Palace de Justice z kopułą o wysokości 118 m.

 

Jest prawdopodobnie jedyną europejską stolicą, przez którą nie przepływa wielka rzeka. Skrywaną od XIX wieku rzeką Brukseli jest Senne, która obecnie jest jedynie ściekiem płynącym podziemnymi kanałami miasta.

Tutaj powstał największy belgijski węzeł kolejowy i drogowy oraz port śródlądowy, połączony kanałem z Antwerpią.

Z międzynarodowego portu lotniczy Bruksela-Zaventem korzysta około 70 przewoźników. Port rocznie obsługuje około 18 mln. pasażerów. W dwóch częściach terminala zamontowano łącznie 109 bramek. Duża liczba ruchomych chodników pomaga pasażerom pokonywać ogromne obszary tego czteropoziomowego budynku. Z poziomu pierwszego odjeżdża kolejka miejska, przewożącą pasażerów do centrum Brukseli. W 2005 roku port dostał nagrodę za najlepsze lotnisko w Europie.
Drugi port lotniczy dla miasta to Charleroi, położony jest 46 km na południe od centrum. Przeznaczone jest do obsługi tanich połączeń międzynarodowych. Rocznie odprawianych jest tutaj ok 5 mln. pasażerów.

 

Cztery linie metra oraz dwie linie premetra czyli podziemnego tramwaju uzupełniają żółte autobusy STIB obsługujące miasto.


W tym zbiurokratyzowanym mieście na milion mieszkańców przypada 700 tys. urzędników. Stało się to oczywiście za sprawą wielu Urzędów Unii Europejskiej, a są to min:

 

 

1.Rada Unii Europejskiej
Zwana kiedyś Radą Wspólnot Europejskich, jest najważniejszą instytucją decyzyjną Wspólnot Europejskich o charakterze organu międzyrządowego.

2.Komisja Europejska
To najważniejszy urząd wykonawczy Wspólnot Europejskich, ale jej zakres obowiązków oraz przewidziane w traktatach zadania wykracza poza funkcje iście wykonawcze. Komisja to urząd kolegialny i ponadnarodowy. Jej uczestnicy nie przedstawiają interesów wybranych krajów, z których pochodzą. Jest zupełnie inaczej, wymaga się od nich troski oraz dbałości głównie o wspólne interesy Unii Europejskiej.

3.Parlament Europejski
Korzenie dzisiejszego Parlamentu Europejskiego sięgają do Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Po powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w oparciu o układ w kwestii połączenia urzędów Wspólnot Europejskich, powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, którego nazwę przemianowano w 1962 roku na Parlament Europejski. Od roku 1979 deputowanych wybiera się w wyborach powszechnych i bezpośrednich, które przeprowadzane są we wszystkich krajach członkowskich w takim samym, lub nieco zbliżonym terminie. Kadencja Parlamentu wynosi pięć lat. Siedzibą jest Strasburg, choć wybrane sesje Parlamentu organizowane są także w Brukseli.

4.Komitet Regionów
Komitet Regionów jest organem doradczym i jest jednym z najmłodszych urzędów Unii Europejskiej. Powołano go do życia w oparciu o Traktat z Maastricht z 1992 roku. Swoje funkcjonowanie zaczął w marcu 1994 roku. Celem stworzenia Komitetu Regionów miało być przyłączenie regionów oraz społeczności lokalnych do procesu integracji europejskiej.

 

 

 


 

 

 CIEKAWOSTKI

 

Belgijska czekolada uznawana jest za jedną z najlepszych na całym świecie pod względem smaku, a także pod względem samego sposobu jej wykonania. Nie bez powodu więc Belgia nazywana jest często „ pralinkowym królestwem”, zaś sama Bruksela – „czekoladowym miastem”. Słynne na cały świat pralinki można kupić po prostu wszędzie. Najbardziej ekskluzywny sklep dla smakoszy to Godiva na Grand Place. Szczególnie duży wybór jest w sieci sklepów Leonidas. Warto też odwiedzić Neuhaus w Galerie de la Reine.   

Równie słynne, jak czekolada, są brukselskie koronki. Najlepiej nabyć je w sklepach przy Jeu de Balle. Warto też odwiedzić brukselskie targi. Jeden z najciekawszych odbywa się na Sablon w soboty od 9 rano do 18-ej i niedzielę od 9 rano do 13-ej. Pchli targ na Jeu de Balle w dzielnicy Marolles odbywa się codziennie od 6-ej rano, ale największy wybór staroci jest tu w soboty i niedziele.
Nie należy też zapominać o gofrach i frytkach, których Belgowie są wynalazcami, a jada się je tutaj z przeróżnymi kombinacjami majonezu i sosów.

 

webcam na Grande Place:    http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4664

 

 


 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Bruksela jest miastem bardzo skromnie wyposażonym w informacyjne znaki drogowe. Jeżeli chcecie oszczędzić sobie stresu i niepotrzebnej straty czasu na błądzenie po mieście nie zapomnijcie o dokładnej mapie lub po prostu wyposażcie się w sprawnie działający GPS. Znaki pomagające trafić do centrum i wyjechać z niego, jak również informacje o strzeżonych wielopoziomowych parkingach po prostu nie występują. Pozostaje jedynie dobra znajomość geografii i obserwowanie słoneczka. Wielu kierowców (my również) przekonało się o konieczności zakupu GPS właśnie po wizycie w tym mieście.

Trudności w poruszaniu się po mieście pieszo mogą mieć osoby nie przyzwyczajone do dwujęzycznych nazw ulic. Wprowadza to sporo zamieszania.

 

parkingi www.brussels.be/artdet.cfm/4369 

lub www.interparking.be/en/find-parking/search- results/?keyword=Brussels

 

Polecamy Parking 58 przy Rue de l’Eveque, 1, (kilkanaście euro za całydzień bezpiecznego parkowania).

 

Plan metra- http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html

 

Dla osób pozostających kilka dni z chęcią zwiedzania muzeów polecamy Brussels Card w trzech opcjach 24, 48 i 72 godziny.

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie:  www.visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/529/brussels-card.dokseli

 

 


 

 

 REFLEKSJE

 

Wędrówkę po Brukseli zakończyć można w małej uliczce przy Janneke Pis, ponieważ na przeciwko kusi nas Delirium Tremens. Pub ten szczyci się posiadaniem ponad 2 tysięcy gatunków piw za co w 2004 roku trafił do księgi rekordów Guinnessa. Druga opcja to ponownie zajrzeć na Wielki Plac i podziwiać wspaniale oświetlone budynki, barwne restauracje wokół niego i roześmianych ludzi szykujących się, po trudach dnia, do nocnej zabawy, ponieważ jak przystało na centrum administracyjne Unii Europejskiej kosmopolityczna Bruksela poważna i hieratyczna w dzień, ale jednocześnie barwna, rozbawiona i mieniąca się wieloma odcieniami życia nocnego.

 

 

   grudzień 2012 r  (data umieszczenia artykułu na stronie) 

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

«
»
NBP
2018-01-22
USD
3.4036
0.12%
EUR
4.1696
-0.13%
CHF
3.5472
-0.29%
GBP
4.7304
0.01%
NBP
2018-01-19
USD
3.3994
-0.33%
EUR
4.1750
0.21%
CHF
3.5576
0.30%
GBP
4.7301
0.18%
NBP
2018-01-18
USD
3.4108
0.00%
EUR
4.1663
-0.18%
CHF
3.5471
0.21%
GBP
4.7216
0.35%
NBP
2018-01-17
USD
3.4109
-0.24%
EUR
4.1739
-0.21%
CHF
3.5398
-0.08%
GBP
4.7051
-0.02%
NBP
2018-01-16
USD
3.4190
0.53%
EUR
4.1825
0.31%
CHF
3.5428
0.27%
GBP
4.7060
0.34%Stolice-Europy