Stolice-Europy
Stolice-EuropyStolice-Europy
238378
DzisiajDzisiaj94
WczorajWczoraj208


W miarę postępu prac umieszczać będziemy opisy naszych wypraw do kolejnych stolic. W przygotowaniu Sarajewo.

 

Budapeszt

Stolica Węgier, położona nad Dunajem, na skraju Wielkiej Niziny Węgierskiej.

 

 

 

 

Budapeszt jest jednym z najpiękniejszych miast świata

i jedną z najważniejszych metropolii środkowej Europy.

 

 

- Historia

- Dzisiaj

- Ciekawostki

- Informacje praktyczne

- Refleksje 

 

 

HISTORIA

 

Pierwsze informacje o zamieszkujących to miejsce ludziach wskazują na Celtów. Oni to w I wieku nieopodal Wzgórzu Gellérta założyli osadę o nazwie Ak-ink. Po nich około roku 89 dotarli tu Rzymianie zakładając osadę Aquincum. W 106 roku, kiedy to Aquincum wybrano na stolicą prowincji Pannonia Inferior liczyła ona 20 tysięcy mieszkańców. 

W ciągi dwóch kolejnych wieków liczba ta urosła do 60 tysięcy. W 409 roku Rzymianie wycofali się przed nacierającymi Hunami. Później kolejno rezydowali tu Ostrogoci, Longobardowie, Awarzy i Słowianie. Madziarzy przybyli tu około 900 roku. Buda stała się jedną z ich głównych osad. Nazwa Buda prawdopodobnie pochodzi jeszcze od imienia młodszego brata Attyli (wodza Hunów) – Budy. Na lewym brzegu Dunaju około 1148 roku powstał Peszt. Jego nazwa pochodzi od słowiańskiego słowa piec, w którym wypalano cegły i wapno. W późniejszych okresach Buda stała się jednym z głównych siedzib węgierskich władców. W roku 1046 w czasie powstania pogańskiego na wzgórzu budańskim męczeńską śmierć poniósł biskup Gellért.

Po najeździe tatarskim w 1241 roku Król Béla IV nakazał przeniesienie Budy na południe, naobronne wzgórze i wybudowanie na nim kamiennego zamku. Dawna Buda od tego czasu nazwana została Óbudą, czyli Starą Budą. Nowo powstałe miasto szybko zdobyło prawo do organizacji targów i pobierania cła. W połowie XV wieku za panowania Ludwika Wielkiego, miasto uzyskało prawo składu.

Kolejny okres rozkwitu miasta nastąpił za czasów Zygmunta Luksemburczyka. Wybudował on reprezentacyjny zamek, w 1395 roku założył uniwersytet. Kolejny władca, Maciej Korwin w 1473 roku założył pierwszą drukarnię oraz słynną na cały świat bibliotekę. Pod okiem sprowadzonych w Włoch architektów i artystów po raz kolejny przebudowano zamek. Miasto zamieszkiwane w tym czasie przez blisko 30 tysięcy mieszkańców i było znaczącym ośrodkiem handlu bydłem i winem.

W wyniku wygranej pod Mohaczem bitwy, w 1541 roku Buda została zdobyta przez Turków. Miasto stało się stolicą tureckiego wilajetu, na którego czele stał bejlerbej z tytułem paszy. Większość kościołów została zamieniona w meczety bądź zburzona, duża część węgierskich i niemieckich mieszkańców wyjechała. Ich miejsce zajęli Serbowie, Ormianie i Grecy.

 

Po wielokrotnych, bezskutecznych próbach odbicia miasta, wreszcie w 1683 roku udało się pokonać Turków. Gdy wojska chrześcijańskie po kilku tygodniowym oblężeniu weszły do miasta przy życiu zostało zaledwie kilkuset mieszkańców. Na początku XVIII wieku w Budzie, Óbudzie i Peszcie mieszkało łącznie mniej mieszkańców niż w samej Budzie w czasach króla Macieja. Edykt carski wydany w 1703 roku, na mocy którego obu ośrodkom nadano status wolnych miast królewskich znacząco przyśpieszył ich rozwój. Główne urzędy przeniesione zostały z Bratysławy. Do końca XVIII wieku Trójmiasto liczyło już około 40 tysięcy obywateli. W 1802 roku hrabia Ferenc Széchenyi przekazał miastu swoją bibliotekę i kolekcję sztuki, która stała się podstawą do utworzenia Biblioteki oraz Muzeum Narodowego.

W 1848 wybuchła węgierska rewolucja. Buda i Peszt dwukrotnie przechodziły z rąk do rąk. W 1867 roku w wyniku podpisanego z Austrią porozumienia, ustanawiającego dualistyczne przymierze państwowe, ustabilizowało sytuację polityczną i gospodarczą kraju. Peszt, Buda i Óbuda połączyły się w jedno miasto Budapeszt a wydarzenie to miało miejsce 22 grudnia 1872 roku. Konkurując z Wiedniem szybko zaczęło stawać się jedną z największych i najpiękniejszych europejskich metropolii. Szczególnie Peszt rozwijał się bardzo szybko, którego liczba mieszkańców powiększyła się dwudziestokrotnie. Obchody 1000 lecia państwa węgierskiego wyzwoliły budowlany boom. Powstało wiele prestiżowych inwestycji publicznych, które do dziś pozostają wizytówkami miasta. Zorganizowano wielką wystawę milenijną, oddano do użytku drugą po londyńskiej linię metra. Zorganizowano szerokie bulwary i przedmieścia z parkami. Odbudowano gotycki kościół Macieja, w jego sąsiedztwie zbudowano Basztę Rybacką, a na przeciwległym brzegu Dunaju imponujących rozmiarów budynek parlamentu.

I Wojna Światowa powstrzymała rozwój Budapesztu. Jesienią 1918 roku Austro-Węgry przestały istnieć. Na mocy układu z Trianon powstała Republika Węgierska ale pomniejszona została o 2/3 swojego dotychczasowego terytorium. Węgry utraciły szereg znaczących ośrodków miejskich. Wraz z napływem repatriantów pozycja Budapesztu znacząco wzrosła. W roku 1930 liczba mieszkańców przekroczyła milion.

II wojna światowa pozostawiła w mieście duże szkody. Wycofująca się armia niemiecka wysadziła wszystkie mosty na Dunaju. W wyniku trwających sześć miesięcy walk o wyzwolenie wzgórza zamkowego, 70% zabudowy miasta uległo uszkodzeniu, z czego 38% budynków zostało doszczętnie zburzonych.

Natychmiast po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy, którą zakończono dopiero w latach 60-tych. W 1950 roku poszerzono granice miasta, włączając okoliczne miasteczka, dzięki czemu Budapeszt zyskał 13 nowych dzielnic a tym samym ich liczba urosła do 23.

W październiku 1956 roku, Węgrzy wystąpili przeciwko Związkowi Radzieckiemu narzucającemu władzę komunistyczną. Powstanie trwające 13 dni zostało stłumione co ma długie lata utrwaliło komunistyczny ustrój.

 

W wyniku zmian w całym bloku wschodnim, na Węgrzech w 1990 roku wybrano demokratyczne władze, które przeprowadziły niezbędne reformy sprawiając, iż Budapeszt ponownie stał się bardzo ważną stolicą dynamicznie rozwijającego się państwa w Europie Środkowej.

 

 

 

 

 

DZISIAJ

 

W 2015 roku w Budapeszcie na znajdującym się w jego granicach obszarze 525 km2 mieszkało 1 757 618 osób, co stanowi 17% ludności kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 3348 osób na km2. Do całej aglomeracji należy 81 miejscowości.

 

Lewobrzeżny Peszt położony jest na równinie, Zaś prawobrzeżna Buda położona jest na wzgórzach budańskich (Budai-hegység). Jednym z tych wzgórz jest Góra Jana (János-hegy) niedaleko zachodniej granicy miasta, której szczyt stanowi najwyższy punkt Budapesztu (529 m n.p.m.).

 

Jego główna rzeka, Dunaj przepływa przez miasto od północy na południe na odcinku 28 km. Przeciętna szerokość Dunaju w granicach miasta to 400 m. Rzeka tworzy trzy wyspy; od północy są to: Óbudai-sziget, na której co roku odbywa się znany na świecie Sziget-festival; wyspa Małgorzaty (Margit-sziget), stanowiąca ośrodek sportu i rozrywki; wyspa Czepel (Csepel-sziget) – największa, stanowiąca ośrodek przemysłu ciężkiego.

 

Obie części miasta łączy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. Najbardziej znane to: Most Łańcuchowy (Széchenyi lánchíd), Most Małgorzaty (Margit híd), Most Wolności (Szabadság híd), czy też Most Elżbiety (Erzsébet híd).

 

Budapeszt jest niezwykle bogaty w atrakcje przyrodnicze. Są to jaskinie, źródła, skupiska cennych roślin. W sercu miasta znajduje się Góra Gellerta (235 m n.p.m. i 140 m. nad poziom Dunaju. Na jej szczycie Austriacy wybudowali cytadelę. Wierzchołek góry jest znakomitym punktem widokowym. Na części tego wzgórza znajduje się rezerwat przyrody. We wzgórzach budańskich znajduje się kilka dostępnych dla turystów jaskiń (Pálvölgyi-barlang, Mátyás-barlang).

 

Funkcjonuje tu 10 łaźni leczniczych. Doliczono się około 400 bijących źródeł z wodami magnezowymi oraz około 80 termalnych w których temperatura wody waha się w granicach 50-70 °C.

 

W Budapeszcie obecna jest prawie każda gałąź przemysłu, który dostarcza 25% całej produkcji krajowej. Dobrze funkcjonuje przemysł farmaceutyczny, maszynowy, środków transportu, tekstylny, spożywczy, elektrotechniczny i informatyczny. Od 1896 swoją siedzibę ma tutaj firma Tungsram produkująca osprzęt oświetleniowy. Swoje centra utworzyli tutaj producenci samochodów: Volvo, Saab, Ford. Siedziby ma tutaj połowa wszystkich zagranicznych koncernów działających na Węgrzech. Funkcjonują banki i instytucje finansowe. Swoja siedzibę ma tutaj węgierski koncern naftowy MOL.

Każdego roku Budapeszt odwiedza ok. 2,5 mln turystów, przez co branża turystyczna przoduje w dziale usług.

 

Budapeszt jest węzłem komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu drogowym, kolejowym. Znajduje się tutaj największy port rzeczny kraju. Międzynarodowe lotnisko imienia kompozytora Franciszka Liszta znajduje się 16 km na południowy wschód od centrum. W 2013 roku obsłużyło 8525 880 pasażerów.

 

W stolicy znajdują się 223 muzea i galerie sztuki, które gromadzą zabytki węgierskiej historii, sztuki i nauk przyrodniczych, ale także zabytki kultury i nauki światowej.

 

Funkcjonuje tu 40 teatrów, 6 sal koncertowych i Opera. W lecie odbywają się liczne koncerty i festiwale. Do najbardziej prestiżowych zalicza się:

 

Budapesti Tavaszi Fesztivál (Budapeszteński Festiwal Wiosenny) działający od 1981 roku W drugiej połowie marca na ponad 50 scenach odbywa się około 200 wydarzeń: koncerty muzyki poważnej i popularnej, przedstawienia teatralne, filmy, imprezy na wolnym powietrzu.

Budapest Parádé (Parada Budapeszteńska) ziała od 2000 roku i ma miejsce w ostatnią sobotę sierpnia. Jest to pochód w stylu berlińskiej Loveparade, ale muzyka jest bardziej urozmaicona.

Budapesti Őszi Fesztivál (Budapeszteński Festiwal Jesienny). Działający od 1992 roku festiwal, prezentuje osiągnięcia wszystkich dziedzin sztuki współczesnej.

Sziget Fesztivál (Festiwal na wyspie). Działa od 1993 roku i odbywa się w pierwszym tygodniu sierpnia na wyspie Óbudai. Jest jednym z największych festiwali muzycznych organizowanych w Europie, na który zjeżdżają się rzesze fanów z całej Europy.

 

W mieście funkcjonuje założony w 1635 roku Uniwersytet Loránda Eötvösa, który jest najstarszą i jedną z największych węgierskich uczelni wyższych. Na zajęcia uczęszcza ponad 32 tys. studentów.

 

Na listę obiektów światowego dziedzictwa kultury wpisano Zamek Królewski w Budzie, brzeg Dunaju, aleję Andrássy’ego wraz z otoczeniem, pierwszy odcinek budapeszteńskiego metra – linię M1 (tzw. Milenijna Kolej Podziemna) i Plac Bohaterów (Hősök tére). W mieście znajdują się liczne pomniki, kościoły, pałace, zabytki z czasów starożytnych, średniowiecznych i okupacji tureckiej, budynki użyteczności publicznej i mieszkalne w stylu barokowym, klasycystycznym, neorenesansowym, eklektycznym i secesyjnym.

 

Ulubionym celem turystów są też parki: Városliget i Népliget w Peszcie, parki na Wyspie Małgorzaty i na wyspie Óbudai.

 

 

Centrum miasta okalają pierścienie dróg. Są to tak zwane bulwary. Kiskörút (Mały Bulwar), Nagykörút (Wielki Bulwar) i Hungaria zewnętrzny pierścień obiegający centralne dzielnice Pesztu.

 

 

 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Transport publiczny w stolicy Węgier jest doskonale zorganizowany. Linie autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe i metro obsługuje firma BKK (Budapesti Közlekedési Központ). Przewozi rocznie 1.4 biliona pasażerów. Najwygodniejszym i najszybszym środkiem transportu jest oczywiście metro. Systemu podziemnej kolei obsługiwany jest na 4 liniach z 52 stacjami.

 

Transport uzupełnia 25 linii tramwajowych. Dla turysty najciekawsze są te kursujące wzdłuż wybrzeża Dunaju. Po stronie Pesztu linia nr. 2 i Budy linia nr. 19 i 41. Ciekawa może być również przejażdżka liniami 4 lub 6, wiodącymi wewnętrznym bulwarem.

 

Imponująca jest wręcz ilość różnego rodzaju biletów jak i pozwoleń i ograniczeń dotyczących ich używania. Najbardziej przydatne turyście mogą być:

 

bilet jednorazowy - 350.00 HUF

bilet kupowany w pojeździe - 450.00 HUF

10 biletów jednorazowych - 3000.00 HUF

bilet jednorazowy na przejazd metrem uzależniony jest od odległości, najtańszy do 10 km - 250 HUF

bilet 24 godzinny - 1650.00 HUF

bilet 24 godzinny grupowy - 3300.00 HUF (do 5 osób)

 

Bilety 24 godzinne ważne są od momentu kupienia do dej samej godziny dnia następnego na linie 1-99, 101-299, 900–999, wszystkie linie metra łącznie z M1 oraz tramwaj wodny D11 i D12.

Bezpłatnie komunikacją miejską podróżują dzieci do lat 6 oraz dorośli 65+.

 

 

https://www.bkv.hu/en

 

 

Transport z lotniska obsługiwany jest przez autobusy linii 200E dowożące do stacji Kőbánya-Kispest, (niebieskiego metra nr 3) oraz linię 100E jadącą bezpośrednio do stacji Astoria z przystankiem na Kálvin tér.

 

Ceny biletów 100E

Normalny - 900 HUF

Ulgi jak w komunikacji publicznej

 

 

http://bkk.hu/en/airport-shuttle

 

 

Wędrówkę ulicami Budapesztu urozmaicić możemy, korzystając z wypożyczalni rowerów miejskich. Dysponuje ona obecnie 112 stacjami z 1286 pojazdami. Dostępne są bilety 24, 72-godzinne oraz tygodniowe. W okresie ważności zakupionego biletu możesz korzystać z roweru do 30 minut. Powyżej obowiązują dodatkowe opłaty. Można wynająć do 4 rowerów z jednym identyfikatorem użytkownika. Wymagany jest depozyt w wysokości 25 000 HUF na każdy rower. Dla posiadaczy karty MOL Bubi nie jest wymagany depozyt.

 

Ceny biletów

24 godziny - 500.00 HUF

72 godziny - 1000.00 HUF

7 dni - 2000.00 HUF

 

 

https://molbubi.bkk.hu

 

 

W Budapeszcie jaj i w wielu innych miastach dostępna jest Budapest Card. Karta wprowadzona została w 1997 roku z myślą o turystach, aby ułatwić dostęp do wielu atrakcji miasta i jednocześnie zminimalizować koszty pobytu i poruszania się. Uprawnia ona do nielimitowanych przejazdów komunikacją miejską w granicach miasta oraz różnej wysokości zniżek w wybranych muzeach, restauracjach, kawiarniach, w kinie, teatrze i w sklepach. Opłata za wstęp do niektórych obiektów została wliczona w cenę karty: Termy Lukácsa z basenem, wstęp do 13 muzeów, dwukrotny przejazd autobusem na trasach widokowych.

 

Kartę Budapeszt kupić można w biurach informacji turystycznej Tourinform, rozlicznych biurach podróży, hotelach, muzeach, oraz w kasach biletowych komunikacji miejskiej w bardziej ruchliwych punktach miasta.

 

Kartę należy podpisać imieniem i nazwiskiem a na odwrocie podać datę i godzinę rozpoczęcia jej używania. W przypadku nie wypełnionej karty, przejazd komunikacją miejską będzie traktowany jak jazda bez ważnego biletu.

Do lat 6 wstęp do wszystkich atrakcji oraz przejazd komunikacją miejską jest za darmo.

 

Karta 24h - 5.500 HUF

Karta 48h - 8.500 HUF

Karta 72h - 10.900 HUF

Karta 72h (junior) - 8.900 HUF

Karta 99h - 14.500 HUF

Karta 120h - 17.500 HUF

 

 

www.budapest-card.com

 

 

Rejs po Dunaju pozwoli zobaczyć najbardziej fascynujące zabytki historycznego Budapesztu a rejs nocą, dostarczy niezapomnianych wrażeń pozostających w pamięci na całe życie. Dostępnych jest wiele opcji, od prostych rejsów po ekskluzywne, fantazyjne rejsy, z kolacją, muzyką na żywo i drinkami.

Porty znajdują się wzdłuż brzegu po stronie Pesztu, pomiędzy Mostem Małgorzaty a Mostem Wolności. Niektóre rejsy odjeżdżają jednak od budańskiej strony, z placu Szilagyi Dezso (w pobliżu stacji metra Batthany Square).

 

 

http://budapestrivercruise.com

 

 

Budapeszt jest podzielony na kilka stref parkowania ulicznego z różnymi opłatami. Śródmieście Pestu oraz obszar otaczający Wzgórze Zamkowe po stronie Budy należą do Strefy 1. Opłata za parking wynosi tutaj 525 HUF za godzinę i obowiązuje od 8.00 do 20.00. Opłata w pozostałych strefach pobierana jest w godzinach od 8.00 do 18.00 według zasady, czym dalej od pierwszej strefy tym taniej. W soboty i niedziele opłaty za parkowanie nie obowiązują.

 

Parkingi typu P+R zlokalizowane są w pobliżu stacji metro. Dzienna opłata to wydatek około 320 HUF.

 

P+R Mexikói út - M1, Pest

P+R Déli Pályaudvar - M2, Buda

P+R Batthyány tér - M2, Buda

P+R Budapest Sportcsarnok - M2, Pest

P+R Újpest-Városkapu - M3, Pest

P+R Váci út - M3, Pest

P+R Népliget - M3, Pest

P+R Kőbánya-Kispest - M3, Pest

P+R Hűvösvölgy - No. 56, Buda

 

 

http://www.budapest.com/travel/getting_around/parking_in_budapest.en.html

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI

 

Tradycyjne potrawy w kuchni węgierskiej są proste, sycące, bardzo smaczne i przede wszystkim pikantne. Podstawowe składniki to cebula, papryka i mięso. Do dań głównych podaje się różnego rodzaju kluski oraz ziemniaki pieczone lub smażone. Surówki to przede wszystkim marynowane lub gotowane warzywa, kiszona kapusta, ogórki, papryka, cebula i buraczki. Wiele z tych dotraw przeniknęło do polskiej kuchni i są powszechnie znane ale tylko na Węgrzech smakują wybornie.

 

Tradycyjnymi przystawkami są palacsinta czyli naleśniki we wszelkich postaciach i odmianach. Szczególnie smaczne są hortobágyi palacsinta nadziewane mięsną potrawką z dużą ilością papryki oraz juhás palacsinta z nadzieniem z białego twarogu z koperkiem. Inne popularne przekąski to Rántott libamájszeletek, (Smażone gęsie wątróbki) i oczywiście Töltött paprika (Nadziewana papryka). Do jej wykonania używa się duże czerwone papryki, wypełnia nadzieniem przygotowanym z ryżu i mięsa mielonego, po czym dusi aż do miękkości w gęstym sosie pomidorowym.

 

Najbardziej znaną zupą jest Gulyásleves czyli zupa gulaszowa. Ostro przyprawiona z dużą ilością mięsa oraz drobnych zacierek. Inna to Halász leves czyli zupa rybna z kawałkami ryby gotowanej w pomidorach z dodatkiem ostrej papryki.

 

Danie główne to przede wszystkim Pörkölt czyli słynny węgierski gulasz z kawałkami wieprzowego mięsa, duszonego w paprykowym sosie z cebulą. Inny to Gombapörkölt czyli gulasz grzybowy. Brassói aprópecsenye (Pieczeń wieprzowa) popularne danie składające się z kawałków mięsa wołowego, duszonego w sosie paprykowo-cebulowym wymieszanego z gotowanymi lub smażonymi ziemniakami. Lecsó czyli leczo, duszona na smalcu cebula, papryka i pomidory w wersji z dodatkiem wędzonej słoniny lub wegetariańskiej. Borjúpaprikás, cielęcy paprykarz podawany z kluskami. Langosz, placek przygotowywany z mąki pszennej i gotowanych ziemniaków, smażony w głębokim oleju.

 

Jednym z najpopularniejszych węgierskich ciast jest Vegyes Rétes czyli strucla, francuskie ciasto, nadziewane serowym nadzieniem z dodatkiem rodzynek, duszonych jabłek z mielonymi orzechami, wiśniami lub makiem . Inny smakołyk to Somlói galuska czyli pyszne biszkoptowe ciasto pokrojone na drobne kawałki, zmieszane z bitą śmietaną i udekorowane czekoladową posypką.

 

 

Węgry kojarzą się winem. Od wieków popularny węgrzyn obecny był na stołach w całej Europie. Pod uprawy winorośli przeznaczonych jest 120 tysięcy hektarów co daje rocznie imponującą liczbę 5 milionów hektolitrów wyprodukowanego wina. Tokaj to prawdziwa legenda. Produkowany jest w regionie Tokai-Hegyalja na północnym wschodzie kraju w 28 miejscowościach, włączając w to sam Tokaj. Najsłynniejszym gatunkiem jest Tokaji Aszu. Przechowywany w 136 litrowych beczkach przez okres 4 do 6 lat. Uzyskany trunek ma bursztynową barwę. Tokaj sprzedaje się w pękatych butelkach o pojemności 50 cl.

 

Jedną z najlepszych okazji aby poznać najlepsze wyroby węgierskich producentów win jest odwiedzenie odbywającego się co roku we wrześniu Międzynarodowego Festiwalu Wina na Zamku Królewskim w Budzie.

 

Dla zwolenników mocniejszych trunków to oczywiście Pálinka. Produkowana w rejonie Kotliny Pannońskiej wódka destylowana z owoców lub ich wytłoczyn. Popularne gatunki to morelówka, morwówka, czereśniówka, gruszkówka, szilva czyli śliwowica, körte- gruszkówka, őszibarack - brzoskwiniówka,

 

 

Od ponad 2 tysięcy lat znane są Budapesztańskie łaźnie termalne. Każdego dnia ze 123 budapesztańskich źródeł termalnych wypływa 70 mln litrów gorącej wody o temperaturze od 21 do 78 stopni Celsjusza. Łaźnie termalne to jedna z największych atrakcji miasta niespotykana w żadnej innej stolicy w tej części Europy. Wizyta w jednym z kilkunastu kompleksów łaźni jest jedną z turystycznych atrakcji jakie proponuje stolica Węgier.

 

 

W dzielnicy III przy Moście Małgorzaty stoją się dwa pomniki. Jednym z nich jest Pomnik Obrońców Przemyśla a drugi pomnik Józefa Bema. W parku przy Węgierskie Muzeum Narodowe, znajduje się pomnik generała Józefa Wysockiego. Umieszczony na nim napis brzmi „Ku pamięci Józefa Wysockiego (1809-1874), generała wojsk polskich, który w latach 1848-49, jako dowódca Legionu Polskiego walczył o wolność Węgier”.

 

 

 

 

 

REFLEKSJE

 

Budapeszt często nazywany jest "Perłą Dunaju". Nie ma w tym, żadnej przesady, jest to prawdziwa perełka. To, że było to drugie po Wiedniu, najważniejsze miasto austro-węgierskiego imperium, odczuwa się na każdym kroku. Dzisiaj nie widać, że miasto podczas swojej wielowiekowej tradycji, wielokrotnie bardzo ucierpiało. Dzisiaj widok ze szczytów wzgórz nie świadczy o tym, że wiele razy musiało podnosić się z upadku. Zakola rzeki, mosty, monumentalne budowle, budańskie wzgórza i przedmieścia Pesztu podziwiane ze szczytu Góry Gellerta są niesamowite. Panorama nocą oświetlonego miasta to oszałamiający widok, który pozostanie w pamięci na zawsze. 

 

 

grudzień 2017 (data umieszczenia artykułu)

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

«
»
NBP
2024-04-16
USD
4.0687
1.19%
EUR
4.3197
0.81%
CHF
4.4554
1.15%
GBP
5.0609
0.83%
NBP
2024-04-15
USD
4.0209
0.57%
EUR
4.2851
0.43%
CHF
4.4047
0.55%
GBP
5.0192
0.37%
NBP
2024-04-12
USD
3.9983
0.70%
EUR
4.2666
0.04%
CHF
4.3805
0.81%
GBP
5.0007
0.35%
NBP
2024-04-11
USD
3.9707
1.13%
EUR
4.2649
0.02%
CHF
4.3451
0.01%
GBP
4.9835
-0.02%
NBP
2024-04-10
USD
3.9264
0.10%
EUR
4.2641
0.12%
CHF
4.3447
0.19%
GBP
4.9843
0.37%


Stolice-Europy
Polityka prywatnosci