Stolice-Europy
Stolice-EuropyStolice-Europy
238378
DzisiajDzisiaj94
WczorajWczoraj208


W miarę postępu prac umieszczać będziemy opisy naszych wypraw do kolejnych stolic. W przygotowaniu Sarajewo.

 

 Bruksela

 Stolica Belgii

 

 

 

Stolica Królestwa Belgii obok Strasburga i Luxemburga, jest jedną z trzech stolic Unii Europejskiej. Jest ważnym, w skali całej Europy, ośrodkiem kulturalnym, naukowym i gospodarczym. Mieści się tutaj siedziba Sekretariatu NATO, a od 1958 była tutaj siedziba EWG, przekształcona później we Wspólnotę Europejską.

 

 

 

- Historia

- Dzisiaj

- Ciekawostki

- Informacje praktyczne

- Refleksje 

 

 

 

 HISTORIA

 

 

Pierwsza osada na terenie dzisiejszego miasta została założona w VI wieku nad podmokłymi brzegami rzeki Senne. Jej pierwotna nazwa: Broekzele znaczyła tyle, co "wieś na bagnach". Osada ta znajdowała się w rejonie dzisiejszego placu Saint Gerry. Plac nosi imię świętego, który według legendy zbudował w tym miejscu pierwszą chrześcijańską kaplicę.

W X wieku przy istniejącej osadzie, na wyspie na Senne, Książęta Lotaryngii zbudowali fortecę. Rozwinęło się przy niej Dolne Miasto (dzięki korzystnemu położeniu na trasie z Kolonii do Brugii i Gandawy). Przywileje, które miasto otrzymywało w XIII wieku od książąt Brabancji, dopomogły pomnażaniu bogactwa mieszkańców i wpłynęło na dalszy rozwój przestrzenny miasta. Prężnie rozwinął się znaczący ośrodek tkactwa.

 

Osuszono okoliczne bagna, a na pobliskim wzgórzu założono Górne Miasto. Powstało wówczas dzisiejsze centrum miasta z rynkiem Grand Place. Przez ten cały czas miasto ustępowało jednak znaczeniu stołecznej Brugii.

 
Na skutek kolejnych posunięć politycznych i małżeństw dynastycznych miasto znalazło się w Zjednoczonych Niderlandach rządzonych przez hiszpańskich Habsburgów. Podczas powstania protestanckiego Bruksela pozostała wierna katolickim władcom. Dzięki temu, po podziale kraju w 1579 roku stała się stolicą Hiszpańskich Niderlandów. Stale rezydował tu, rządzący krajem w imieniu hiszpańskiego króla, gubernator.

Okres pomyślnego rozwoju w XVII wieku przerwała wojna o sukcesję hiszpańską. Król francuski Ludwik XIV dążył do podbicia ziem południowych Niderlandów. 36 - godzinny ostrzał miasta przez artylerię francuską znacznie zrujnował miasto. Ostatecznie znalazło się ono pod władzą austriackich Habsburgów. Zbudowali oni wiele monumentalnych budowli w Górnym Mieście. Miasto i kraj było jednak nadal zarządzane przez obcych. Podobnie było po utworzeniu w 1815 roku Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, kiedy to zdominowanego zostało przez protestancką Holandię.

 

W 1830 roku w mieście wybuchła rewolucja. Proklamowano utworzenie niepodległego Królestwa Belgii a Bruksela została jego stolicą. Wpłynęło to korzystnie na rozwój Brukseli. Dzięki programowi modernizacji miasta prowadzonego przez króla Leopolda II i burmistrza Anspacha założono szerokie bulwary oraz całkowicie przebudowano wiele dzielnic. Rozwój miasta postępował nadal w XX wieku, przerwany tylko na krótko przez obie wojny światowe. W czasie drugiej wojny Bruksela ucierpiała w wyniku bombardowań w 1940 roku oraz w latach 1943-44.

 

Od 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 roku przez Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg, Bruksela stała się siedzibą EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) - organizacji międzyrządowej, która powstała do tworzenia fundamentów coraz bliższej unii narodów europejskich, zapewnieniu postępu ekonomicznego i społecznego wspólnym eliminowaniem barier dzielących Europę oraz stałej poprawie warunków życia i pracy. Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku, przekształcał EWG we Wspólnotę Europejską. Członkostwo w EWG uzyskiwały: w 1973 roku Dania, Irlandia i Wielka Brytania, w 1981 roku - Grecja, w 1986 roku - Hiszpania i Portugalia, później kolejne kraje.


W 1967 roku z Paryża do Brukseli przeniesiona została kwatera główna NATO.

 

 

 

 

 

 

DZISIAJ

 

 

Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto jest siedzibą instytucji Unii Europejskiej i NATO. Była również siedzibą Euratomu wchłoniętego przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Miasto jest wielkim ośrodkiem gospodarczym, handlowym, kulturalnym i naukowym. Słynie z włókiennictwa (wyrób brabanckich koronek, oraz dywanów), piwowarstwa, hutnictwa metali nieżelaznych, elektroniki i przemysłu chemicznego. Skupia się tu 1/3 krajowej produkcji odzieży. Producenci samochodów takich marek jak (Citroën, Renault, Volkswagen) ulokowali tutaj swoje fabryki. Produkuje się tutaj wagony kolejowe. Przemysł precyzyjny reprezentuje producent zegarków, a zakłady poligraficzne są największe w kraju. Jest znaczącym ośrodkiem finansowym Europy, wiele międzynarodowych banków ma tu swoje siedziby, funkcjonuje giełda.

 

Znajdują się tutaj siedziby dwóch Królewskich Akademii Umiejętności (Walońskiej i Flamandzkiej). Założona w 1711 roku Królewska Akademia Sztuki oraz Biblioteka Królewska powstała w 1837 roku. Kształceniem wyższym zajmują się ponadto dwa uniwersytety (ULB i VUB), konserwatoria oraz instytuty naukowo-badawcze.


Miasto oficjalnie jest dwujęzyczne (francuski i flamandzki). 85-90% obywateli używa języka francuskiego. Inne źródła podają że jest to stosunek 60 do 40 z przewagą flamandzkiego. Co piąty mieszkaniec ponad 2 milionowej aglomeracji to cudzoziemiec.

W mieście jest wiele parków i terenów zielonych. Na jednego mieszkańca przypada aż 40 m2 zieleni, podczas gdy n.p. w Paryżu jest to tylko 1 m2. Odbywają się tu corocznie dwa międzynarodowe festiwale filmowe. Funkcjonują liczne teatry i około 80 wspaniałych muzeów.
 

W mieście powstał największy belgijski węzeł kolejowy i drogowy oraz port śródlądowy, połączony kanałem z Antwerpią.


Z międzynarodowego portu lotniczy Bruksela-Zaventem korzysta około 70 przewoźników. Port rocznie obsługuje około 18 mln. pasażerów. W dwóch częściach terminala zamontowano łącznie 109 bramek. Duża liczba ruchomych chodników pomaga pasażerom pokonywać ogromne obszary tego czteropoziomowego budynku. Z poziomu pierwszego odjeżdża kolejka miejska, przewożącą pasażerów do centrum Brukseli. W 2005 roku port dostał nagrodę za najlepsze lotnisko w Europie.
Drugi port lotniczy dla miasta to Charleroi, położony jest 46 km na południe od centrum. Przeznaczone jest do obsługi tanich połączeń międzynarodowych. Rocznie odprawianych jest tutaj ok 5 mln. pasażerów.

 

W tym zbiurokratyzowanym mieście na milion mieszkańców przypada 700 tys. urzędników. Stało się to oczywiście za sprawą zlokalizowanych tu Urzędów Unii Europejskiej. Ważniejsze z nich to:

 

1.Rada Unii Europejskiej

Zwana kiedyś Radą Wspólnot Europejskich, jest najważniejszą instytucją decyzyjną Wspólnot Europejskich o charakterze organu międzyrządowego.

2.Komisja Europejska
To najważniejszy urząd wykonawczy Wspólnot Europejskich, ale jej zakres obowiązków oraz przewidziane w traktatach zadania wykracza poza funkcje iście wykonawcze. Komisja to urząd kolegialny i ponadnarodowy. Jej uczestnicy nie przedstawiają interesów wybranych krajów, z których pochodzą. Jest zupełnie inaczej, wymaga się od nich troski oraz dbałości głównie o wspólne interesy Unii Europejskiej.

3.Parlament Europejski
Korzenie dzisiejszego Parlamentu Europejskiego sięgają do Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Po powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w oparciu o układ w kwestii połączenia urzędów Wspólnot Europejskich, powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, którego nazwę przemianowano w 1962 roku na Parlament Europejski. Od roku 1979 deputowanych wybiera się w wyborach powszechnych i bezpośrednich, które przeprowadzane są we wszystkich krajach członkowskich w takim samym, lub nieco zbliżonym terminie. Kadencja Parlamentu wynosi pięć lat. Siedzibą jest Strasburg, choć wybrane sesje Parlamentu organizowane są także w Brukseli.

4.Komitet Regionów
Komitet Regionów jest organem doradczym i jest jednym z najmłodszych urzędów Unii Europejskiej. Powołano go do życia w oparciu o Traktat z Maastricht z 1992 roku. Swoje funkcjonowanie zaczął w marcu 1994 roku. Celem stworzenia Komitetu Regionów miało być przyłączenie regionów oraz społeczności lokalnych do procesu integracji europejskiej.

 

 

 


 

 

 CIEKAWOSTKI

 

Belgijska czekolada uznawana jest za jedną z najlepszych na całym świecie pod względem smaku, a także pod względem samego sposobu jej wykonania. Nie bez powodu więc Belgia nazywana jest często „ pralinkowym królestwem”, zaś sama Bruksela – „czekoladowym miastem”. Słynne na cały świat pralinki można kupić po prostu wszędzie. Najbardziej ekskluzywny sklep dla smakoszy to Godiva na Grand Place. Szczególnie duży wybór jest w sieci sklepów Leonidas. Warto też odwiedzić Neuhaus w Galerie de la Reine.   

 

Równie słynne, jak czekolada, są brukselskie koronki. Najlepiej nabyć je w sklepach przy Jeu de Balle. Warto też odwiedzić brukselskie targi. Jeden z najciekawszych odbywa się na Sablon w soboty od 9 rano do 18-ej i niedzielę od 9 rano do 13-ej. Pchli targ na Jeu de Balle w dzielnicy Marolles odbywa się codziennie od 6-ej rano, ale największy wybór staroci jest tu w soboty i niedziele.

 

Nie należy też zapominać o gofrach i frytkach, których Belgowie są wynalazcami. Frytki jada się tutaj z przeróżnymi kombinacjami majonezu i sosów. Na Place Jourdan znajduje się jeden z najsłynniejszych w Brukseli barów frytkowych - Maison Antoine, który podtrzymuje narodowe i rodzinne tradycje od 1948 roku, przygotowujący podobno najlepsze frytki na świecie.

 

Stolica Belgii jest królestwem komiksów związanych z urodzonym tutaj twórcą Tin Tina Herge, który na kartach książeczek mistrz Hergé przemierzał świat w towarzystwie wiernego psa Milou.

Nad miastem góruje najwyższy gmach Palace de Justice z kopułą o wysokości 118 m.

 

Bruksela jest prawdopodobnie jedyną europejską stolicą, przez którą nie przepływa duża rzeka. Skrywaną od XIX wieku rzeką Brukseli jest Senne, która obecnie jest jedynie ściekiem płynącym podziemnymi kanałami miasta.

 

Webcam na Grande Place:    http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4664

 

 


 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

Bruksela jest miastem bardzo skromnie wyposażonym w informacyjne znaki drogowe. Jeżeli chcecie oszczędzić sobie stresu i niepotrzebnej straty czasu na błądzenie po mieście nie zapomnijcie o dokładnej mapie lub po prostu wyposażcie się w sprawnie działający GPS. Znaki pomagające trafić do centrum i wyjechać z niego, jak również informacje o strzeżonych wielopoziomowych parkingach po prostu nie występują. Pozostaje jedynie dobra znajomość geografii i obserwowanie słoneczka. Wielu kierowców (my również) przekonało się o konieczności zakupu GPS właśnie po wizycie w tym mieście.

 

Trudności w poruszaniu się po mieście pieszo mogą mieć osoby nie przyzwyczajone do dwujęzycznych nazw ulic. Wprowadza to sporo zamieszania.

 

Informacje o parkingach

 www.brussels.be/artdet.cfm/4369 

lub www.interparking.be/en/find-parking/search- results/?keyword=Brussels

 

 

Cztery linie metra oraz 17 linii tramwajowych w tym 2 linii podziemnego tramwaju zwanego premetrem uzupełnia kilkadziesiąt linii autobusowych STIB obsługujących transport pasażerski w mieście.

 

Z lotniska do miasta dostać się można za pośrednictwem dwóch linii autobusowych: 21 oraz niezatrzymującej się na wszystkich przystankach, pośpiesznej linii 12.

 

Aby móc korzystać z komunikacji miejskiej należy zakupić w kiosku, butiku lub online specjalną kartę  MOBIB - koszt 5.00 EUR i na nią załadować dowolny bilet.

Bilet pojedynczy (ważny do 60 minut od momentu skasowania) -2.10 EUR

Bilet powrotny (ważny do 24 godzin od momentu skasowania - 4.20 EUR

Pakiet 5 pojedynczych biletów - 8.00 EUR

Pakiet 10 pojedynczych biletów - 14.00 EUR

Bilet 24 godzinny - 7.50 EUR, 48 godzinny - 14.00 EUR, 72 godzinny -18.00 EUR

 

http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en

 

Plan linii tramwajowych i metra-

http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/WEBSITE_RES/Attachments/Network/Plan/Net_Reseau/Plan_Metro_Train_20161110.pdf

 

 

Dla osób przyjeżdżających do Brukseli z chęcią zwiedzania muzeów dostępna jest Brussels Card. Jej posiadaczom zapewnia wstęp do 39 muzeów, liczne upusty do innych atrakcji w mieście, restauracji, pubów, sklepów. Opcjonalnie również nielimitowaną możliwość korzystania z komunikacji miejskiej oraz autobusów typu Hop on hop off.

24 godzinna - 26.00 EUR, 48 godzinna - 34.00 EUR, 72 godzinna - 42 EUR

 

https://visit.brussels/en/sites/brusselscard

 

 

 

 

 

 REFLEKSJE

 

Wędrówkę po Brukseli zakończyć można w małej uliczce przy Janneke Pis, ponieważ na przeciwko kusi nas Delirium Tremens. Pub ten szczyci się posiadaniem ponad 2 tysięcy gatunków piw za co w 2004 roku trafił do księgi rekordów Guinnessa. Druga opcja to ponownie zajrzeć na Wielki Plac i podziwiać wspaniale oświetlone budynki, barwne restauracje wokół niego i roześmianych ludzi szykujących się, po trudach dnia, do nocnej zabawy, ponieważ jak przystało na centrum administracyjne Unii Europejskiej kosmopolityczna Bruksela poważna i hieratyczna w dzień, jednocześnie jest barwną, rozbawioną i mieniącą się wieloma odcieniami nocnego życia.

 

 

 grudzień 2012  (data umieszczenia artykułu) 

    marzec 2018  (aktualizacja)

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

«
»
NBP
2024-04-16
USD
4.0687
1.19%
EUR
4.3197
0.81%
CHF
4.4554
1.15%
GBP
5.0609
0.83%
NBP
2024-04-15
USD
4.0209
0.57%
EUR
4.2851
0.43%
CHF
4.4047
0.55%
GBP
5.0192
0.37%
NBP
2024-04-12
USD
3.9983
0.70%
EUR
4.2666
0.04%
CHF
4.3805
0.81%
GBP
5.0007
0.35%
NBP
2024-04-11
USD
3.9707
1.13%
EUR
4.2649
0.02%
CHF
4.3451
0.01%
GBP
4.9835
-0.02%
NBP
2024-04-10
USD
3.9264
0.10%
EUR
4.2641
0.12%
CHF
4.3447
0.19%
GBP
4.9843
0.37%


Stolice-Europy
Polityka prywatnosci